Het Nationaal Jeugd Instituut

Het Nationaal Jeugd Instituut is een autonoom instituut dat rechtstreeks valt onder de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Het doel van dit instituut is om het recht van participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau te faciliteren en de productiviteit en de efficiëntie daarvan te bevorderen in het bijzonder via begeleiding in ruime zin, vorming en training van:

 1. Leden van de Jeugdraad Suriname
 2. De Sustainable Development Goals (SDG) Jeugdambassadeurs en hun jeugdofficieren.
 3. De Caricom Jeugdambassadeurs en hun jeugdofficieren. 

Enkele Taken van het instituut:

 1. Het organiseren van de verkiezingen voor:
  1. De Jeugdraad Suriname
  2. De SDG Jeugdambassadeurs en korps
  3. De Caricom Jeugdambassadeurs en korps
 2. Het huisvesten van de bovengenoemde Jeugdorganen
 3. Het faciliteren van de vergaderingen van de Jeugdraad Suriname
 4. Het organiseren en het vaststellen van het Curriculum voor basistrainingen van de bovengenoemde Jeugdorganen
 5. Het voorbereiden en faciliteren van de jaarlijkse meeting met de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en de jaarlijkse meeting met de President van de Republiek Suriname
 6. Het organiseren van tenminste een(1) jeugd consultatie in elk district, resulterend in een nationaal jeugd consultatie oftewel jeugdcongres. 

Bron: Besluit Nationaal Jeugd Instituut 2023 (S.B. 2023 No. 74)

Onder beheer van het Nationaal Jeugd Instituut valt ook het NJI Jongerenfonds.

Dit fonds is gericht op het ondersteunen van jeugdleiders en jongerenorganisaties bij het uitvoeren van projecten en initiatieven ten behoeve van de jeugd van Suriname.

Door samen te werken met jongerenorganisaties en het concept van youth POWER (Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteit, Recht) als leidraad te nemen, kan jeugdparticipatie op nationaal niveau worden versterkt, waardoor jongeren de kans krijgen om hun potentieel te realiseren en een positieve impact te hebben op hun gemeenschappen in de verschillende districten.

Het NJI legt de grootste nadruk op Jeugdparticipatie, terwijl het ook aandacht en ondersteuning biedt aan de andere onderwerpen.

Het bestuur

Bhaggoe, Mitesh

Directeur

Lalmahomed, Hakiem A.

Onder-Directeur

Ajambia, Withney S.

Projectmedewerker

Wongsodikromo, Mitchel

Projectmedewerker