Welkom op de website van de

Jeugdraad Suriname

Om al de jongeren van al de districten in Suriname een eerlijke stem te geven en om duurzame betrokkenheid te genereren, is er een Jeugdraad Suriname ingesteld. Dit is tot stand gekomen om een nationaal vertegenwoordigings- en adviesorgaan van de jeugd te beschermen tegen bestuurlijke participatie.

Uw vertegenwoordigers

Asanredjo Xemilya Loyanie
NICKERIE
Ghirrao Bhiemkaran
NICKERIE
Wong-A-Loi Danilo Tjoenfoek
NICKERIE