Welkom op de website van de

Jeugdraad Suriname

Om al de jongeren van al de districten in Suriname een eerlijke stem te geven en om duurzame betrokkenheid te genereren, is er een Jeugdraad Suriname ingesteld. Dit is tot stand gekomen om een nationaal vertegenwoordigings- en adviesorgaan van de jeugd te beschermen tegen bestuurlijke participatie.

Uw vertegenwoordigers

Amautan Gracelynn Palti Mercia
WANICA
Heijns Sakinah Roëna
WANICA
Olan Achive mursal
WANICA
Pinas Jeremiah Davied
WANICA